elitformlogo

Patentová a známková
kancelář Karla Vody


Bolzanova 13, 618 00 Brno, CZ    e-mail: elitform@volny.cz   tel./fax: +420 548 538 896


Karel Voda Lukáš Dlabáček
patentový zástupce, reg. č. 136 patentový zástupce, reg. č. 381
mobil: +420 603 922 978 mobil: +420 737 640 171

Odkazy:Novinky

!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!

Úřad průmyslového vlastnictví upozorňuje, že firma Trademark Publisher GmbH , Postfach 73, A-1190 Vídeň, Rakousko, zasílá vlastníkům ochranných známek na území České republiky dopisy, ve kterých nabízí informační služby podmíněné úhradou požadovaného finančního obnosu.


Předmětné služby nikterak nesouvisí s rejstříkem ochranných známek vedeným Úřadem průmyslového vlastnictví ani právní ochranou ochranných známek podle příslušných předpisů, a úhrada není podmínkou zápisu do rejstříku ochranných známek, zveřejnění ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví nebo zveřejnění v informační databázi Úřadu průmyslového vlastnictví na Internetu na adrese http://www.upv.cz. Nevyužití nabízených služeb tedy nemůže být spojeno s žádnými negativními dopady na národní ani mezinárodní ochranné známky.


V Praze dne 9.8.2005, Úřad průmyslového vlastnictví


Optimilizováno pro rozlišení 800x600 a vyšší
Počet návštěv :
designed by dlab